Rozmiar czcionki

Wysoki kontrast

zdj_slider.jpeg

PROJEKT

Asystent ucznia
o specjalnych potrzebach
edukacyjnych

aspe home

Ta strona poświęcona jest ASPE. ASPE to skrót od asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest on pracownikiem niepedagogicznym, który wykonuje działania opiekuńczo-pielęgnacyjne. Wspiera dziecko lub ucznia w osiągnięciu maksymalnej samodzielności, a jednocześnie zapewnia jemu i jego otoczeniu bezpieczeństwo.

Założenia dotyczące zadań asystenta i organizacji usług asystenckich w szkole i przedszkolu zostały przetestowane w ramach projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” (umowa nr UDA-POWR.02.10.00-00-1004/20-04). Pilotaż przeprowadzono w ponad 300 szkołach i przedszkolach z terenu całego kraju na ponad 600 parach aspe- uczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z Modelem ASPE oraz Rekomendacjami zmian prawnych koniecznych dla wdrożenia usług ASPE w szkołach i przedszkolach.

Partnerzy

  • fundacja oditk
  • fundacja funduszwspolpracy
  • sztuka wlaczania
  • uniwersystet wm w olsztynie